Aktiv, sportlech a motivéiert trotz Kontaktverbuet!

Aktiv, sportlech a motivéiert trotz Kontaktverbuet!

Och wann de « Kontaktverbuet » nach net opgehuewen ass, bleiwen eis Athlete motivéiert. Eng besonnesch erfreelech Entwécklung, wann ee bedenkt, dass den Training vir Méint duerch de Coronavirus huet missen agestallt ginn. Gëschter hunn da nees déi éischt Traininger vun der neier Woch stattfonnt, dobaussen, kee Judo, mee dofir Cardio-Training a Fitness.

De Grupp vum Jugendnationalkader wiisst vu Kéier zu Kéier e bëssen an och bei de Junioren a Senioren huet sech mëttlerweil e flotte Grupp gefestegt, dee puermol d’Woch zesummekënnt vir sech géigesäiteg am Training « ze pushen ».

Och wann déi lescht Eenheeten nach am Fräie waren, esou freet dach jiddereen sech, egal ob kleng oder grouss, drop wa mir eisen Dojo vun der Coque an de Kraaftraum geschwënn erëm kënne vu banne gesinn. Eng gutt Nouvelle vir eisen Nationalkader a Leeschtungssportler!

Nëmme wa mir all zesumme schaffen, d’Gesondheetsvirkéierungen an d’Hygiènesreegelen minutiéis anhalen an openeen oppassen, komme mir virun. Mir halen eis drun a soe jidderengem Merci vir déi gutt Zesummenaarbecht an Ënnerstëtzung!