Internationale Stage an Dänemark: 16-20.09.2020

Internationale Stage an Dänemark: 16-20.09.2020

D’Judo Team Lëtzebuerg huet d’lescht Woch mat 4 Athleten un engem internationale Judostage an Däˆnemark Deel geholl!

De Programm war mat 10 Traininger a nëˆmme 4 Deeg besonneg exigent an de klénge Sightseeing Tour dowéinst méi ewéi verdingt!

Vertruede ware mir duerch:
• d’Anettka MOSR vum Judo Club Beaufort-Echternach;
• d’Monique KEDINGER vum Judo & Jiu - Jitsu Club Differdange; 
• de Louis RETTER vum Cercle De Judo Esch-Alzette;
• de Moris SCHOLL vum Judo Club Beaufort-Echternach;
• den Alexander LUEDEKE, eise Nationaltrainer.

Mir freeën eis schonn ob déi näechst Moossnam!

#JudoTeamLeˆtzebuerg #TeamLetzebuerg #letsmakeithappen #judomorethansport #letzebuerglieftsport